ผังรายการทีวีออนไลน์ MP CHANNEL ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 (เศาะฟัร-เราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ. 1433)
วันที่
4-Jan-12 5-Jan-12 6-Jan-12
7-Jan-12
วันที่ 8-Jan-12 9-Jan-12 10-Jan-12 11-Jan-12 12-Jan-12 13-Jan-12
14-Jan-12
วันที่ 15-Jan-12 16-Jan-11 17-Jan-11 18-Jan-11 19-Jan-11 20-Jan-11
21-Jan-11
วันที่ 22-Jan-12 23-Jan-12 24-Jan-12 25-Jan-12 26-Jan-12 27-Jan-12
28-Jan-12
วันที่ 29-Jan-12 30-Jan-12 31-Jan-12
เวลา พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ เวลา อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ เวลา อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ เวลา อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ เวลา อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
10:00 - 11:00 การกระทำที่จะทำให้อีมานสมบรูณ์
 โดย  อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์
การจ่ายซะกาต ตอนที่ 2 (ฮุก่มของการจ่ายซะกาต)  โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน ปิดสถานี ปิดสถานี 10:00 - 11:00 ปิดสถานี อ.ยุสุฟ ศรีมาลา  [RERUN]
มุสลิมฮฺ กับการทำงานเผยแผ่
และฟื้นฟูอิสลาม
โดย   Muslimah Society
[RERUN]
 เปิดโปงขบวนการโจมตีอิสลาม
ในประเทศไทย 
โดย กลุ่มอัซซาบิกูน
การกระทำที่จะทำให้อีมานสมบรูณ์
 โดย  อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์
ปิดสถานี ปิดสถานี 10:00 - 11:00 ปิดสถานี อ.ยุสุฟ ศรีมาลา  [RERUN]
“ผู้เป็นลูกสะใภ้” ควรมีทัศนคติต่อ “แม่สามี” เช่นไร
โดย   Muslimah Society
[RERUN]
ตอลีบัน  ฉบับ : สาดโคลน 
โดย กลุ่มอัซซาบิกูน
[RERUN]
ฮิมายะฮฺ  360  องศา  
คุณอนิส ตอเล็บ  และคุณอับดุลมาลิก
ปิดสถานี ปิดสถานี 10:00 - 11:00 ปิดสถานี อ.ยุสุฟ ศรีมาลา  [RERUN]
“ผู้เป็นแม่สามี” ควรมีทัศนคติต่อ “ลูกสะใภ้” เช่นไร
โดย   Muslimah Society
[RERUN]
ตอลีบัน  ฉบับ : สาดโคลน 
โดย กลุ่มอัซซาบิกูน
 [RERUN]
Muslim Techno Life 
ปิดสถานี ปิดสถานี 10:00 - 11:00 ปิดสถานี อ.ยุสุฟ ศรีมาลา  [RERUN]
"แต่งก่อนจีบ"
โดย   Muslimah Society
11:00 - 12:00 ดุนยากับบททดสอบ
โดย   อ.อาบีดีน ฮัดซัน
ความสำคัญของการละหมาด
โดย  เชคริฎอ อะหมัด สมดี
ปิดสถานี ดุนยากับบททดสอบ
โดย   อ.อาบีดีน ฮัดซัน
11:00 - 12:00 ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์
โดย  อ.อาบีดีน ฮัดซัน
 [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณฮูเซ็น โมมินทร์
การอดทนต่อมุซีบะฮฺ
 โดย  อ.ยุสุฟ พงษ์กาวี
ปิดสถานี [LIVE]
“ผู้เป็นลูกสะใภ้” ควรมีทัศนคติต่อ “แม่สามี” เช่นไร

โดย   Muslimah Society
11:00 - 12:00 เป้าหมายของชีวิต
โดย  อ.อัชอารีย์ เรืองปราชญ์
 [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณอะหฺมัด โมมินทร์
ปิดสถานี [LIVE]
“ผู้เป็นแม่สามี” ควรมีทัศนคติต่อ “ลูกสะใภ้” เช่นไร

โดย   Muslimah Society
11:00 - 12:00 การจ่ายซะกาต ตอนที่ 5 (ซะกาตทองคำและแร่เงิน) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน  [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณอะหฺมัด โมมินทร์
ปิดสถานี [LIVE]
"แต่งก่อนจีบ"

โดย   Muslimah Society
11:00 - 12:00 [RERUN]
ฮิมายะฮฺ  360  องศา  
คุณอนิส ตอเล็บ  และคุณอับดุลมาลิก
 [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณอะหฺมัด โมมินทร์
12:00 - 13:00 เศาะดะเกาะฮฺ ญาริยะฮฺ
โดย  อ.รอซีกีน อีซา
อ.ยุสุฟ ศรีมาลา ปิดสถานี จงเรียนรู้อิสลามจนกระทั่งความตายมาถึง โดย  อ.กุรซีย์ พันประเสริฐชัย 12:00 - 13:00 การอดทนต่อมุซีบะฮฺ
 โดย  อ.ยุสุฟ พงษ์กาวี
อ.ยุสุฟ ศรีมาลา ภัยพิบัติ เคราะห์กรรม หรือการทดสอบ โดย  อ.ฟาริด เฟ็นดี้ อ.ยุสุฟ ศรีมาลา ปิดสถานี 12:00 - 13:00 การจ่ายซะกาต ตอนที่ 4 (พิกัดของเงินและทอง) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน อ.ยุสุฟ ศรีมาลา เศาะดะเกาะฮฺ ญาริยะฮฺ
โดย  อ.รอซีกีน อีซา
อ.ยุสุฟ ศรีมาลา ปิดสถานี 12:00 - 13:00 ดนตรีและการไว้เครา
โดย  เชคริฎอ อะหมัด สมดี
อ.ยุสุฟ ศรีมาลา การจ่ายซะกาต ตอนที่ 5 (ซะกาตทองคำและแร่เงิน) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน อ.ยุสุฟ ศรีมาลา ปิดสถานี 12:00 - 13:00 อ.ยุสุฟ ศรีมาลา
13:00 - 14:00  [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณฮูเซ็น โมมินทร์
[RERUN]
ประวัติศาสตร์อิสลาม 
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
ปิดสถานี อ.ยุสุฟ ศรีมาลา 13:00 - 14:00  [RERUN]
มุสลิมฮฺ กับการทำงานเผยแผ่
และฟื้นฟูอิสลาม
โดย   Muslimah Society
ความสำคัญของการละหมาด
โดย  เชคริฎอ อะหมัด สมดี
[RERUN]
ANDAMAN  LIFE    
 [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณอะหฺมัด โมมินทร์
 [RERUN]
มุสลิมฮฺ กับการทำงานเผยแผ่
และฟื้นฟูอิสลาม
โดย   Muslimah Society
ปิดสถานี [LIVE]
ฮิมายะฮฺ  360  องศา  
คุณอนิส ตอเล็บ  และคุณอับดุลมาลิก
13:00 - 14:00 ละคร"ใครกันหนอ คุณพ่อหรือลูกๆ"
 โดย   กลุ่มบัยยินุน
[RERUN]
ประวัติศาสตร์อิสลาม 
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
[RERUN]
ANDAMAN  LIFE    
 [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณฮูเซ็น โมมินทร์
 [RERUN]
“ผู้เป็นลูกสะใภ้” ควรมีทัศนคติต่อ “แม่สามี” เช่นไร
โดย   Muslimah Society
ปิดสถานี อ.ยุสุฟ ศรีมาลา 13:00 - 14:00 ละคร"ใครกันหนอ คุณพ่อหรือลูกๆ"[RERUN] โดย   กลุ่มบัยยินุน [RERUN]
ประวัติศาสตร์อิสลาม 
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
[RERUN]
ANDAMAN  LIFE    
 [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณฮูเซ็น โมมินทร์
 [RERUN]
“ผู้เป็นแม่สามี” ควรมีทัศนคติต่อ “ลูกสะใภ้” เช่นไร
โดย   Muslimah Society
ปิดสถานี อ.ยุสุฟ ศรีมาลา 13:00 - 14:00 ละคร"ใครกันหนอ คุณพ่อหรือลูกๆ"[RERUN] โดย   กลุ่มบัยยินุน [RERUN]
ประวัติศาสตร์อิสลาม 
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
[RERUN]
ANDAMAN  LIFE    
14:00 - 15:00 ปิดสถานี  [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณอะหฺมัด โมมินทร์
14:00 - 15:00 การจ่ายซะกาต ตอนที่ 3 (เงื่อนไขของการจ่ายซะกาต) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน ปิดสถานี 14:00 - 15:00 รายการ  "ต้นคิดส์"   [LIVE]
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
ปิดสถานี  [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณอะหฺมัด โมมินทร์
14:00 - 15:00 รายการ  "ต้นคิดส์"   [LIVE]
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
ปิดสถานี  [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณอะหฺมัด โมมินทร์
14:00 - 15:00 รายการ  "ต้นคิดส์"   [LIVE]
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
15:00 - 16:00 [RERUN]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
การกระทำที่จะทำให้อีมานสมบรูณ์
 โดย  อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์
ปิดสถานี 15:00 - 16:00 อ.ยุสุฟ ศรีมาลา ภัยพิบัติ เคราะห์กรรม หรือการทดสอบ โดย  อ.ฟาริด เฟ็นดี้ [RERUN]
ประวัติศาสตร์อิสลาม 
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
[RERUN]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
[RERUN]
ประวัติศาสตร์อิสลาม 
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
ปิดสถานี การจ่ายซะกาต ตอนที่ 3 (เงื่อนไขของการจ่ายซะกาต) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน 15:00 - 16:00 [RERUN]
ฮิมายะฮฺ  360  องศา  
คุณอนิส ตอเล็บ  และคุณอับดุลมาลิก
บะลาอฺหรือการทดสอบ
โดย  อ.รอซีกีน อีซา
[RERUN]
สอนภาษาอาหรับ
โดย   อ.อาดัม พรภาพงาม
[RERUN]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
[RERUN]
ประวัติศาสตร์อิสลาม 
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
ปิดสถานี 15:00 - 16:00  [RERUN]
Muslim Techno Life 
การจ่ายซะกาต ตอนที่ 5 (ซะกาตทองคำและแร่เงิน) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน [RERUN]
สอนภาษาอาหรับ
โดย   อ.อาดัม พรภาพงาม
[RERUN]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
[RERUN]
ประวัติศาสตร์อิสลาม 
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
ปิดสถานี 15:00 - 16:00  [RERUN]
มุสลิมต้องแคร์สือ
โดยกลุ่ม  HALAL STUDIO
[RERUN]
ตอลีบัน  ฉบับ : สาดโคลน 
โดย กลุ่มอัซซาบิกูน
[RERUN]
สอนภาษาอาหรับ
โดย   อ.อาดัม พรภาพงาม
16:00 - 17:00 เศาะดะเกาะฮฺ ญาริยะฮฺ
โดย  อ.รอซีกีน อีซา
ปิดสถานี ความสำคัญของการละหมาด
โดย  เชคริฎอ อะหมัด สมดี
16:00 - 17:00  [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณอะหฺมัด โมมินทร์
การจ่ายซะกาต ตอนที่ 4 (พิกัดของเงินและทอง) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน ปิดสถานี อ.ยุสุฟ ศรีมาลา 16:00 - 17:00 อะไรคือมุซีบะฮฺที่ใหญ่ที่สุด
โดย  อ.ยะฟัร รื่นพิทักษ์
ปิดสถานี การจ่ายซะกาต ตอนที่ 4 (พิกัดของเงินและทอง) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน 16:00 - 17:00 [RERUN]
ฮิมายะฮฺ  360  องศา  
คุณอนิส ตอเล็บ  และคุณอับดุลมาลิก
ปิดสถานี [LIVE]
สตรีอัซซาบิกูน

โดย  กลุ่มอัซซาบิกูน
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00 การจ่ายซะกาต ตอนที่ 2 (ฮุก่มของการจ่ายซะกาต)  โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน ดุนยากับบททดสอบ
โดย   อ.อาบีดีน ฮัดซัน
ปิดสถานี การจ่ายซะกาต ตอนที่ 3 (เงื่อนไขของการจ่ายซะกาต) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน 17:00 - 18:00 บะลาอฺหรือการทดสอบ
โดย  อ.รอซีกีน อีซา
จงเรียนรู้อิสลามจนกระทั่งความตายมาถึง โดย  อ.กุรซีย์ พันประเสริฐชัย ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์
โดย  อ.อาบีดีน ฮัดซัน
การจ่ายซะกาต ตอนที่ 3 (เงื่อนไขของการจ่ายซะกาต) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน ปิดสถานี การอดทนต่อมุซีบะฮฺ
 โดย  อ.ยุสุฟ พงษ์กาวี
17:00 - 18:00  [RERUN]
“ผู้เป็นลูกสะใภ้” ควรมีทัศนคติต่อ “แม่สามี” เช่นไร
โดย   Muslimah Society
ความสำคัญของการละหมาด
โดย  เชคริฎอ อะหมัด สมดี
ละคร"ใครกันหนอ คุณพ่อหรือลูกๆ"[RERUN] โดย   กลุ่มบัยยินุน อ.ยุสุฟ ศรีมาลา ละคร"ใครกันหนอ คุณพ่อหรือลูกๆ"[RERUN] โดย   กลุ่มบัยยินุน ปิดสถานี บะลาอฺหรือการทดสอบ
โดย  อ.รอซีกีน อีซา
17:00 - 18:00  [RERUN]
“ผู้เป็นแม่สามี” ควรมีทัศนคติต่อ “ลูกสะใภ้” เช่นไร
โดย   Muslimah Society
ละคร"ใครกันหนอ คุณพ่อหรือลูกๆ"[RERUN] โดย   กลุ่มบัยยินุน อ.ยุสุฟ ศรีมาลา ละคร"ใครกันหนอ คุณพ่อหรือลูกๆ"[RERUN] โดย   กลุ่มบัยยินุน ปิดสถานี 17:00 - 18:00  [RERUN]
"แต่งก่อนจีบ"
โดย   Muslimah Society
 [RERUN]
Muslim Techno Life
ละคร"ใครกันหนอ คุณพ่อหรือลูกๆ"[RERUN] โดย   กลุ่มบัยยินุน
18:00 - 18:30 จงเรียนรู้อิสลาม
จนกระทั่งความตายมาถึง
โดย  อ.กุรซีย์ พันประเสริฐชัย
 [RERUN]
รายการ  "ต้นคิดส์"
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
ปิดสถานี การจ่ายซะกาต ตอนที่ 2
(ฮุก่มของการจ่ายซะกาต) 
โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน
18:00 - 18:30 [RERUN]
 เปิดโปงขบวนการโจมตีอิสลาม
ในประเทศไทย 
โดย กลุ่มอัซซาบิกูน
เป้าหมายของชีวิต
โดย  อ.อัชอารีย์ เรืองปราชญ์
 [RERUN]
รายการ  "ต้นคิดส์"
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
การจ่ายซะกาต ตอนที่ 2
(ฮุก่มของการจ่ายซะกาต) 
โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน
 [RERUN]
รายการ  "ต้นคิดส์"
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
ปิดสถานี ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์
โดย  อ.อาบีดีน ฮัดซัน
18:00 - 18:30 การจ่ายซะกาต ตอนที่ 4 (พิกัดของเงินและทอง) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน  [RERUN]
รายการ  "ต้นคิดส์"
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
การกระทำที่จะทำให้อีมานสมบรูณ์
 โดย  อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์
 [RERUN]
รายการ  "ต้นคิดส์"
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
ปิดสถานี [RERUN]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
18:00 - 18:30 ดนตรีและการไว้เครา
โดย  เชคริฎอ อะหมัด สมดี
 [RERUN]
รายการ  "ต้นคิดส์"
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
ดนตรีและการไว้เครา
โดย  เชคริฎอ อะหมัด สมดี
 [RERUN]
รายการ  "ต้นคิดส์"
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
ปิดสถานี [RERUN]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
18:00 - 18:30  [RERUN]
รายการ  "ต้นคิดส์"
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
18:30 - 19:00 ปิดสถานี 18:30 - 19:00 ปิดสถานี 18:30 - 19:00 ปิดสถานี 18:30 - 19:00 ปิดสถานี 18:30 - 19:00
19:00 - 20:00 ประวัติศาสตร์อิสลาม  [LIVE]
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
[LIVE]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
ปิดสถานี [RERUN]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
19:00 - 20:00 รายการ  "ต้นคิดส์"   [RERUN]
โดย  กลุ่มชาวต้นไม้
ดนตรีและการไว้เครา
โดย  เชคริฎอ อะหมัด สมดี
[RERUN]
ประวัติศาสตร์อิสลาม 
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
ความสำคัญของการละหมาด
โดย  เชคริฎอ อะหมัด สมดี
ปิดสถานี  [LIVE]
ประวัติศาสตร์อิสลาม
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
19:00 - 20:00  [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณฮูเซ็น โมมินทร์
[LIVE]
สอนภาษาอาหรับ
โดย   อ.อาดัม พรภาพงาม
[LIVE]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
 [LIVE]
ประวัติศาสตร์อิสลาม
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
[LIVE]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
ปิดสถานี  [LIVE]
Muslim Techno Life 
19:00 - 20:00  [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณฮูเซ็น โมมินทร์
[LIVE]
สอนภาษาอาหรับ
โดย   อ.อาดัม พรภาพงาม
[LIVE]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
 [LIVE]
ประวัติศาสตร์อิสลาม
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
[LIVE]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
ปิดสถานี  [LIVE]
ประวัติศาสตร์อิสลาม
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
19:00 - 20:00  [RERUN]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณฮูเซ็น โมมินทร์
[LIVE]
สอนภาษาอาหรับ
โดย   อ.อาดัม พรภาพงาม
[LIVE]
ISLAMIC  GEOGRAPHIC
อ.คอลิด วาลี  และ อ.อรัช อิบนุอาบีดีน
20:00 - 21:00 ปิดสถานี 20:00 - 21:00 จงเรียนรู้อิสลามจนกระทั่งความตายมาถึง โดย  อ.กุรซีย์ พันประเสริฐชัย ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์
โดย  อ.อาบีดีน ฮัดซัน
อะไรคือมุซีบะฮฺที่ใหญ่ที่สุด
โดย  อ.ยะฟัร รื่นพิทักษ์
ภัยพิบัติ เคราะห์กรรม หรือการทดสอบ โดย  อ.ฟาริด เฟ็นดี้ ปิดสถานี 20:00 - 21:00 ปิดสถานี 20:00 - 21:00 ปิดสถานี 20:00 - 21:00
21:00 - 22:00 ความสำคัญของการละหมาด
โดย  เชคริฎอ อะหมัด สมดี
[LIVE]
ท่านถาม..อิสลามตอบ 
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณอะหฺมัด โมมินทร์
ปิดสถานี เศาะดะเกาะฮฺ ญาริยะฮฺ
โดย  อ.รอซีกีน อีซา
21:00 - 22:00 ภัยพิบัติ เคราะห์กรรม หรือการทดสอบ โดย  อ.ฟาริด เฟ็นดี้ การจ่ายซะกาต ตอนที่ 2 (ฮุก่มของการจ่ายซะกาต)  โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน บะลาอฺหรือการทดสอบ
โดย  อ.รอซีกีน อีซา
เป้าหมายของชีวิต
โดย  อ.อัชอารีย์ เรืองปราชญ์
ดุนยากับบททดสอบ
โดย   อ.อาบีดีน ฮัดซัน
ปิดสถานี [LIVE]
ตอลีบัน  ฉบับ : สาดโคลน 
โดย กลุ่มอัซซาบิกูน
21:00 - 22:00 [RERUN]
ตอลีบัน  ฉบับ : สาดโคลน 
โดย กลุ่มอัซซาบิกูน
[LIVE]
ANDAMAN  LIFE    
 [LIVE]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณฮูเซ็น โมมินทร์
[RERUN]
ฮิมายะฮฺ  360  องศา  
คุณอนิส ตอเล็บ  และคุณอับดุลมาลิก
[LIVE]
ท่านถาม..อิสลามตอบ 
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณอะหฺมัด โมมินทร์
ปิดสถานี  [LIVE]
ประวัติศาสตร์อิสลาม
อ.อาดัม และอ.ฟัตตะฮฺ
21:00 - 22:00 ดนตรีและการไว้เครา
โดย  เชคริฎอ อะหมัด สมดี
[LIVE]
ANDAMAN  LIFE    
 [LIVE]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณฮูเซ็น โมมินทร์
[LIVE]
มุสลิมต้องแคร์สือ  
โดยกลุ่ม  HALAL STUDIO
[LIVE]
ท่านถาม..อิสลามตอบ 
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณอะหฺมัด โมมินทร์
ปิดสถานี [LIVE]
รายการ   เยาวชนแห่งสัจธรรม....
โดย   กลุ่มฟิตยะตุลฮัก
21:00 - 22:00 [RERUN]
สตรีอัซซาบิกูน

โดย  กลุ่มอัซซาบิกูน
[LIVE]
ANDAMAN  LIFE    
 [LIVE]
ท่านถาม..อิสลามตอบ
อ.มุรีด ทิมะเสน และคุณฮูเซ็น โมมินทร์
22:00 - 23:00 อ.ยุสุฟ ศรีมาลา ปิดสถานี การกระทำที่จะทำให้อีมานสมบรูณ์
 โดย  อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์
22:00 - 23:00 เป้าหมายของชีวิต
โดย  อ.อัชอารีย์ เรืองปราชญ์
การอดทนต่อมุซีบะฮฺ
 โดย  อ.ยุสุฟ พงษ์กาวี
การจ่ายซะกาต ตอนที่ 3 (เงื่อนไขของการจ่ายซะกาต) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน อ.ยุสุฟ ศรีมาลา จงเรียนรู้อิสลามจนกระทั่งความตายมาถึง โดย  อ.กุรซีย์ พันประเสริฐชัย ปิดสถานี 22:00 - 23:00 ปิดสถานี 22:00 - 23:00 การจ่ายซะกาต ตอนที่ 5 (ซะกาตทองคำและแร่เงิน) โดย  อ.มุรีด ทิมะเสน ปิดสถานี 22:00 - 23:00