คำถามที่ : 11824
คำถาม : นิกะห์ภาษามาลายู ขอด่วนค่ะ
จะนิกะห์เป็นภาษามาลายูค่ะ ส่วนคำไทยมีแล้ว แต่อยากให้กล่าวเป็นภาษามาลายูมากกว่า จะนิกะห์ 4 เม.ย. นี้แล้วค่ะ

by: อามามะห์ - nic_nicha@hotmail.com - 18/3/2009

คำตอบ :

อัสสลามุอะลัยกุมครับ

คำตอบ การนิกาหฺก็ให้เราเลือกว่าเราจะนิกาหฺภาษาอะไร? หากเราประสงค์จะนิกาหฺด้วยภาษามาลายูก็ได้ครับ แต่มีเงื่อนไขว่า บุคคลที่เป็นพยานอย่างน้อยสองคนต้องฟังภาษามาลายูรู้เรื่องนั่นเอง

อนึ่ง การนิกาหฺให้เลือกภาษาใดก็ได้นิกาหฺ เช่น นิกาหฺภาษาไทย ก็ใช้ภาษาไทยเพียงอย่างเดียว หรือจะเป็นภาษามาลายู ก็ใช้ภาษามาลายูเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ใช่ว่านิกาหฺภาษาไทย แล้วยังใช้ภาษามาลายูอีกด้วย เพราะการใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งนิกาหฺนั้นถือว่า การนิกาหฺใช้ได้แล้วนั่นเองครับ. والله أعلم
by: มุรีด ทิมะเสน - mureed@mureed.com - 24/3/09 22:53
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"