คำถามที่ : 13237
คำถาม : คุตบะห์นิกะฮ
อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มาตุลลอฮวะบารอกาตุฮ
อาจารย์ครับ
-ผมอยากทราบว่าเงื่อนไขของนิกะฮมีอะไรบ้างครับ
-ผมอยากทราบว่า เงื่อนไขการกล่าวคุตบะห์นิกะฮมีอะไรบ้างครับ ต้องมีคุตบะห์สองด้วยหรือป่าว
-ผมอยากได้สำนวนการกล่าวคุตบะห์นิกะห์จากอาจารย์ ช่วยลงให้ผมด้วยน่ะครับ
-ญาซะกัลลอฮฮุคอยรอน ขออัลลอฮตอบแทนความดีงามครับ

by: อยากจะอัฟด็อล - - 10/10/2009
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"