คำถามที่ : 14467
คำถาม : ทำไมที่มักกะฮถึงอนุญาตให้ชีอะฮอิหม่าม 12 เข้าไปละหมาดได้
ทำไมที่มักกะฮถึงอนุญาตให้ชีอะฮอิหม่าม 12 เข้าไปละหมาดได้

by: อุมัร - - 18/5/2010

คำตอบ :

อัสสลามุอะลัยกุมครับ

คำตอบ อย่าว่าผู้เลื่อมใสลัทธิชีอะฮฺ 12 อิมามเข้ามักกะฮฺเลยครับ พวกก็อดยานี, คนกาฟิรฺ ฯลฯ พวกเขาเคยเข้าไปมักกะฮฺเลยล่ะครับ ฉะนั้นเป็นเรื่องลำบากที่รัฐบาลซาอุดี้ฯ จะป้องกันห้ามใครเข้ามักกะฮฺ เพราะคนเป็นจำนวนล้านๆ ไม่สามารถควบคุมได้หรอก อย่าว่าแต่ซาอุดี้ฯ ที่มีคนเป็นจำนวนล้านๆ เลยครับ แม้แต่ม็อบเสื้อแดง ทหารเค้าก็ปลอมเป็นคนเสื้อแดงเข้าไปปะปนอยู่ผู้ร่วมชุมนุมทั้งๆ ที่มีคนแค่พัน หรือแค่หมื่นเท่านั้นยังควบคุมไม่ได้เลยครับ หวังว่าคงเข้าใจนะครับ. والله أعلم
by: มุรีด ทิมะเสน - mureed@mureed.com - 20/5/10 21:30
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"