คำถามที่ : 15306
คำถาม : ดุอาร์ในละหมาด
อัสลามมูอาลัยกุม

คือว่า การขอดุอาร์ในละหมาดก่อนให้สลาม หรือขณะสูญุด เป็นภาษาไทย ไม่ใช่ภาษาอาหรับได้หรือเปล่า

วัสลาม

by: เที่ยงตรง - jaipuck_ban@hotmail.com - 24/8/2010

คำตอบ :

วะอะลัยกุมุสสลามครับ

คำตอบ การขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺ คือดุอาอ์ที่เราเข้าใจความหมาย หากเราไม่เข้าใจความหมายคงไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็ต้องขอดุอาอ์ด้วยภาษาที่เราเข้าใจความหมายไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตาม เราได้ภาษาไทย (ไม่ได้ภาษาอฺรับ) เราก็สามารถขอดุอาอ์เป็นภาษาไทยได้ในขณะนมาซ ไม่ว่าจะขณะสุญูด หรือจะขอก่อนให้สลามก็ตาม ประเด็นข้างต้นนักวิชาการเค้าอนุญาตให้กระทำได้ โดยให้เหตุผลว่า นั่นคือการขอดุอาอ์ ขอให้สิ่งที่เราต้องการ ก็สามารถขอภาษาที่รู้ความหมายได้นั่นเองครับ. والله أعلم
by: มุรีด ทิมะเสน - mureed@mureed.com - 26/8/10 02:07
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"