คำถามที่ : 1993
คำถาม : ละหมาดอิสติคอเราะห์.....เวลาไหนดี..?????
อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุ..............ค่ะ

คือ อยากจะทราบว่า การละหมาดอิสติคอเราะห์ เวลาใดที่ถือว่าเป็นเวลา ที่ดีที่สุด ในการละหมาดอิสติคอเราะห์ หนะ ค่ะ ...........เป็นเวลาเดียว กับการละหมาด ตะฮัดญุด รึเปล่า ค่ะ

ญาซากัลลอฮุคัยรอล........

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราห์มาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุ

by: le__el - - 17/5/2005

คำตอบ :

วะอะลัยกุมุสสลามครับคุณle__el

คำถาม คือ อยากจะทราบว่าการนมาซอิสติคอเราะฮฺเวลาใดที่ถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการนมาอิสติคอเราะฮฺนะค่ะ เป็นเวลาเดียวกับการนมาซตะฮัจญุดหรือเปล่าค่ะ?

คำตอบ ไม่พบหลักฐานว่าท่านรสูลระบุหรือบ่งชี้ถึงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการนมาซอิสติคอเราะฮฺนะครับ, เพราะการนมาซอิสติคอเราะฮฺหมายถึง การขอให้พระองค์อัลลอฮฺทรงเลือกให้แก่เราในสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งนั่นก็หมายรวมว่า หากเราต้องการขอเมื่อไร ก็ให้เรานมาซได้เมื่อนั้นนะครับ แต่ถ้าเราจะนมาซอิสติคอเราะฮฺในช่วงที่สามสุดท้ายของกลางคืน (ประมาณตี 3 เป็นต้นไป) ก็ถือว่าอนุญาตเพราะในช่วงเวลาดั่งกล่าวท่านรสูลระบุว่าเป็นช่วงเวลาที่ถูกตอบรับดุอาอฺนั่นเองนะครับ. والله أعلم
by: มุรีด ทิมะเสน - mureed@mureed.com - 18/5/05 06:33
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"