คำถามที่ : 4055
คำถาม : ซื้อรถเงินผ่อน (ยังข้องใจ)
เคยถามอาจารย์ครั้งหนึ่งเรื่องซื้อรถดอกเบี้ย 0% (คำถาม 1683 ) มาแล้ว อาจารย์ตอบว่าซื้อได้ แต่ยังข้องใจคือว่า ถ้าซื้อรถที่บอกว่ามีดอกเบี้ยเท่านั้น เท่านี้(%) ซึ่งถ้าเราตกลงซื้อจริงๆ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็คงที่ตลอดจนกว่าจะผ่อนหมด ซึ่งบางคนบอกว่าซื้อได้ เพราะดอกเบี้ยไม่ได้ปรับตามกลไกตลาด ซึ่งจริงๆ ก็ไม่ต่างกับกำไรนั่นเอง ถ้าเรายินดีตกลงซื้อที่ดอกเบี้ยเท่านี้เค้าจะคำนวนให้บวกกับเงินต้น จากนั้นก็เฉลี่ยจ่ายตามเดือนซึ่งวิธีการไม่ต่างจากการคิดกำไร แค่เรียกต่างกันเท่านั้น อาจารย์ว่าได้ไหมค่ะ

by: คนตานี - - 14/4/2006

คำตอบ :

อัสสลามุอะลัยกุมครับคุณคนตานี

คำตอบ คืออย่างนี้นะครับ การซื้อรถที่มีดอกเบี้ยนั้นถือว่าผิดหลักการของศาสนา ผิดตรงไหน? ผิดตรงที่ระบุดอกเบี้ยชัดเจน และดอกเบี้ยขึ้นอยู่ที่จำนวนของราคาขาย ตัวอย่างเช่น ซื้อรถกระบะราคา 500,000 บาท ผ่อน 5 ปี คิดดอกเบี้ยร้อยละ 10 % ก็ประมาณ 50,000 บาท (หรือถ้าจ่าย 3 ปี ดอกเบี้ย 5 % เป็นต้น) นั่นหมายรวมว่า เรารถกระบะในราคา 550,000 บาท (รวมดอกเบี้ยด้วย) เช่นนี้แหละถือว่าผู้ซื้อมีความผิดเพราะจ่ายดอกเบี้ย

ส่วนกรณีที่เราซื้อรถกระบะในราคา 550,000 บาท โดยผ่อน 5 ปี แต่ไม่มีดอกเบี้ย แต่เราก็สามารถต่อรอง หรือสามารถลดหย่อนในราคาดังกล่าวได้ จนกระทั่งเราพอใจในราคารถคันนั้น ซึ่งอาจจะเหลือคันละ 540,000 บาท หรืออาจจะลดมาก หรือน้อยกว่านั้นก็ได้ เช่นนี้แหละที่มุสลิมสามารถซื้อได้ เพราะเป็นการตกลงต่อรอง ซึ่งทางบริษัทรถยนต์เขาก็บวกกำไรของเขาอยู่แล้ว แต่นี้เป็นการต่อลงราคา และเป็นการซื้อขายจนกว่าจะพอใจ ซึ่งถือว่าถูกต้องตามหลักการของอิสลาม อีกทั้งไม่มีดอกเบี้ยมาเจือปนอีกด้วย ซึ่งบางครั้งการตกลงเช่นนั้นอาจจะมีราคาสูงกว่า การซื้อที่มีดอกเบี้ยด้วยซ้ำไป แต่หะลาล เพราะไม่มีดอกเบี้ย แต่เป็นการพอใจซึ่งกันและกันในการซื้อขายนั่นเอง

ซึ่งการกระทำเช่นนั้น สหกรณ์อิสลาม หรือธนาคารอิสลามก็นำมาใช้ในองค์กรของตน กล่าวคือ นายสุลัยมานต้องการรถกระบะ ทางสหกรณ์ซื้อรถกระบะในราคา 500,000 บาทจากบริษัทด้วยเงินสด แต่มาขายให้นายสุลัยมาน 550,000 บาท (หรือมากกว่านั้น) ซึ่งนายสุลัยมานพอใจต่อราคานั้น และนายสุลัยมานก็ผ่อนให้กับสหกรณ์ในวงเงินดังกล่าว คำถามคือ 50,000 บาท เป็นดอกเบี้ยหรือ? คำตอบคือไม่ใช่ (แม้ว่ามันจะไปตรงกับราคาที่บวกดอกเบี้ยก็ตาม) นั่นคือการเอากำไรของสหกรณ์ อีกทั้งราคาดังกล่าวก็ยังสามารถต่อรองกันได้จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะพอใจนั่นเองครับ หวังว่าคุณคนตานีเข้าใจแล้วนะครับ. والله أعلم
by: มุรีด ทิมะเสน - mureed@mureed.com - 3/7/06 00:00
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"