คำถามที่ : 478
คำถาม : กยากถาม
นบีซีซคือนบีท่านใด

by: อาแบ - 1112 - 4/11/2004

คำตอบ :

อัสลามุอะลัยกุมครับคุณอาแบ ผมไปเปิดอ่านหนังสือประวัติของบรรดานบีที่ชื่อ " ??? ???????? " โดยหนังสือเล่มดังกล่าวเขียนถึงประวัติของบรรดานบีไว้มีด้วยกัน 25 ท่าน อันได้แก่ 1. นบีอาดัม ( ??? ) 2. นบีอิดฺรีส ( ????? ) 3. นบีนูหฺ ( ??? ) 4. นบีฮูดฺ ( ??? ) 5. นบีศอลิหฺ ( ???? ) 6. นบีอิบรอฮีม ( ??????? ) 7. นบีอิสหากฺ ( ????? ) 8. นบีอิสมาอีล ( ??????? ) 9. นบีลูฏ ( ??? ) 10. นบียะอฺกูบ ( ????? ) 11. นบียูสุฟ ( ???? ) 12. นบีชุอัยบฺ ( ???? ) 13. นบีซุลกุฟฺลิ ( ??????? ) 14. นบีมูสา ( ???? ) 15. นบีฮารูน ( ????? ) 16. นบีดาวูด ( ???? ) 17. นบีสุลัยมาน ( ?????? ) 18. นบีอิลยาส ( ????? ) 19. นบีอัลยะสะอฺ ( ????? ) 20. นบียูนุส ( ???? ) 21. นบีอัยยูบ ( ???? ) 22. นบีซะกะรียา ( ????? ) 23. นบียะหฺยา ( ???? ) 24. นบีอีสา ( ???? ) 25. นบีมุหัมมัด ( ???? ) บรรดานบีที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรฺอานมีอยู่ด้วยกัน 25 ท่านเท่านั้นครับ อนึ่ง ผมเองก็ไปค้นหาหนังสือเกี่ยวกับประวัตินบีเล่มอื่นๆ ก็ยังไม่พบว่ามีนบีที่ชื่อ "นบีซีซ" เลยนะครับ, เอาเป็นว่า หากผมพบว่านบีซีซเป็นนบีท่านหนึ่งในบรรดานบีเมื่อใดผมจะเขียนเข้ามาตอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ. ????? ???? ??????? ???????
by: มุรีด ทิมะเสน - mureed@mureed.com - 7/11/04 17:06
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"