คำถามที่ : 5018
คำถาม : การละหมาดนิชฟูชะบานคืออะไรคะ แล้วเป็นสิ่งบิดอะหรือเป่า
ตามหัวข้อคะ

by: อยากทราบคะ - - 1/9/2006

คำตอบ :

อัสสลามอะลัยกุมครับ

คำตอบ การนมาซในคืนนิศฟุชะอฺบานถือว่าเป็นบิดอะฮฺอย่างชัดเจนนะครับ สาเหตุเพราะไม่มีหลักฐานใดๆ ที่ระบุว่าท่านนบีนมาซสุนนะฮฺในคือนิศฟุชะอฺบานนั่นเองครับ. والسلام
by: มุรีด ทิมะเสน - mureed@mureed.com - 18/9/06 21:17
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"