คำถามที่ : 597
คำถาม : การมีชื่อ
สลามถึง อ.มูรีด เรียนถามดังนี้ครับ 1.การตั้งชื่อจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องตั้งเหมือนกับชื่อท่านรอวูลหรือซอฮาบะฮฺ 2.หากตั้งชื่อแบบไทยๆ แต่มีความหมายที่ดี ได้หรือไม่เพียงใด 3.ชื่อมีความสำคัญมากเพียงใดในวันกิยามะฮฺ 4.บางคนมีชื่อสามชื่อ ภาษาไทย ภาษาอาหรับและชื่อเล่น เช่นนี้วันกิยามะฮฺจะถูกเรียกเป็นชื่ออะไร แค่นี้ก่อนดรับ วาสลาม

by: โม - karkarn@hotmail.com - 21/11/2004

คำตอบ :

วะอะลัยกุมุสสลามครับคุณโม 1. การตั้งชื่อจำเป็นหรือไม่จะต้องตั้งชื่อเหมือนกับชื่อของท่านนบีหรือชื่อของบรรดาเศาะหาบะฮฺ คำตอบคือ ไม่จำเป็นครับ, แต่ท่านนบีมุหัมมัดกล่าวไว้ว่า " ??? ??????? ??? ???? ??? ???? ? ??? ??????? " ความว่า "ชื่อที่พระองค์อัลลอฮฺทรงชอบ (ทรงรัก) คือ ชื่ออับดุลลอฮฺ ( ??????? ) และชื่ออัลดุรเราะหฺมาน (?????????? )" (บันทึกโดยมุสลิม) หะดีษบางบทระบุว่าให้ชื่อที่มีความหมายดีๆ อาทิเช่น ชื่อหาริษ ( ???? ) อ่านว่า ฮา-ริส, แปลว่า ผู้ที่อุตสาหะหรือผู้มีความพยายาม ชื่อหัมมาม ( ???? ) อ่านว่า ฮัม-มาม, แปลว่า ผู้ที่มุ่งมั่นจริงจัง เป็นต้น และหลีกเลี่ยงหรือออกห่างให้ตั้งชื่อที่น่ารังเกียจ อาทิเช่น ชื่อหัรฺบ์ ( ??? ) อ่าน ฮัรฺบ์ แปลว่า สงคราม ชื่อมุรฺเราะฮฺ ( ??? ) อ่านว่า มุด-เร๊าะฮฺ, แปลว่า รสขม เป็นต้น 2. การที่มุสลิมตั้งชื่อภาษาไทย ศาสนาก็อนุญาตนะครับ แต่อย่างไรก็ตามต้องตั้งชื่อที่เป็นภาษาอฺรับด้วยนะครับ, ทัศนะของผม, ผมขอแนะนำว่าให้ตั้งชื่อภาษาอฺรับเพียงชื่อเดียวก็พอครับจะได้เป็นเอกลักษณ์ของการเป็นมุสลิมไปเลย แต่ถ้าจะตั้งชื่อภาษาไทยด้วยก็ไม่ผิดหลักการครับ 3. ชื่อมีความสำคัญมากเพียงใดในวันกิยามะฮฺ? คำตอบคือ กล่าวกันว่า ชื่อภาษาอฺรับของเราทุกคนจะถูกเรียกในวันกิยามะฮฺตามบัญชีรายชื่อของเรานะครับ 4. บางคนมีชื่อสามชื่อ ภาษาไทย ภาษาอฺรับและชื่อเล่น เช่นนี้วันกิยามะฮฺจะถูกเรียกเป็นชื่ออะไร? คำตอบคือ เรียกชื่อที่เป็นภาษาอฺรับเพียงชื่อเดียวนะครับ (ผมจึงแนะนำว่าให้ตั้งชื่อลูกของเราเป็นภาษาอฺรับเพียงชื่อเดียวก็พอเพียงแล้วครับ). ????? ???? ??????? ???????
by: มุรีด ทิมะเสน - mureed@mureed.com - 26/11/04 19:31
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"