คำถามที่ : 793
คำถาม : กาฟิรคือใคร
เมื่อก่อนเคยเข้าใจว่ากาฟิร คือคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ แต่ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เขาบอกว่า กาฟิร หมายถึงคนที่รู้จักอิสลามอย่างดีแล้วปฏิเสธไม่ยอมรับ ถ้าเป็นอย่างนี้ แล้วคนที่รู้จักอิสลามแค่เพียงผิวเผินแล้วปฏิเสธอิสลาม เรียกว่ากาฟิรหรือไม่ ถ้าไม่เรียกว่าอะไรครับ ญะซะกัลลอฮุค็อยร็อน

by: อิดรีส - - 16/12/2004

คำตอบ :

อัสสลามุอะลัยกุมครับคุณอิดรีส

คำว่า " كافر " อ่านว่า กา-ฟิรฺ แปลว่า ผู้ปฏิเสธ, ผู้ฝ่าฝืน หรือผู้ดื้อรั้น แต่ความหมายทางด้านศาสนาหมายถึง ผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ

คำว่า " مشرك " อ่านว่า มุช-ริก , แปลว่า ผู้ตั้งภาคี แต่ความหมายทางด้านภาษาหมายถึง ผู้ที่นับถือพระองค์อัลลอฮฺด้วยและนับถือพระเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย

ส่วนกรณีที่คุณอิดรีส ถามว่า "คนที่รู้จักอิสลามอย่างดีแล้วปฏิเสธไม่ยอมรับ เรียกว่ากาฟิรฺ ถ้าเป็นอย่างนี้ แล้วคนที่รู้จักอิสลามแค่เพียงผิวเผินแล้วปฏิเสธอิสลาม เรียกว่ากาฟิรหรือไม่? คำตอบคือ บุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมแต่รู้จักคำสอนของอิสลาม,เรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามจนเข้าใจหลักคำสอนของอิสลามเป็นอย่างดี หรือเรียนรู้อิสลามแต่เข้าใจอย่างผิวเผินแล้วเขาปฏิเสธไม่ยอมน้อมรับหลักการอิสลามนั้น ถือว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธแล้วครับ หรือภาษาอฺรับที่เรียกว่า "กาฟิรฺ" นั่นเอง. والله أعلم بالصواب والسلام


by: มุรีด ทิมะเสน - mureed@mureed.com - 22/12/04 22:06
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"