คำถามที่ : 8421
คำถาม : คุตบะห์วันศุกร์
ไม่คำถามหรอกครับผมอย ากให้อาจารย์ส่งคุตบะห์วันศุกร์มาในอีเมลผมผมจะได้ไปอ่านเพราะผมเป็นคอตีบสลับกับเพื่อนๆในชมรมมุสลิมหวังว่าอาจารย์จะกรุณา ขอคุตบะห์เกี่ยวกับสังมุลิมปัจจุบัน การแก้ปัญหาวัยรุ่นมุสลิม อยากให้วัยรุ่นเข้าใกล้ศาสนนาครับขอบคุณครับ อีเมลของผมZain-ud-deen@hotmail.com ขอบคุณครับ

by: zainuddeen - Zain-ud-deen@hotmail.com - 15/11/2007
Copy Right 2004 "WWW.MUREED.COM®"